Highly Accelerated Stress Test System (HAST)

ความจำเป็นในการทดสอบอายุการใช้งานแบบอัตราเร่งของวัตถุดิบชิ้นส่วนเพิ่มสูงขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องทดสอบอายุการใช้งานแบบอัตราเร่งมีติดตั้งฟังก์ชันที่เน้นทดสอบความเอนเอียง (Bias Test) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าหรือสัญญาณที่กำหนดตายตัว วิธีการควบคุมจะมีทั้งแบบมาตรฐานซึ่งมีอยู่ 2 โหมดการทำงานคือ "การควบคุมแบบไม่อิ่มตัว" "การควบคุมแบบอิ่มตัวชนิดเปียก (Wet Saturation)" และแบบ M ซึ่งมี 3 โหมดการทำงานคือ "การควบคุมอุณหภูมิกระเปาะแห้งและเปียก" "การควบคุมแบบไม่อิ่มตัว" และ "การควบคุมแบบอิ่มตัวชนิดเปียก (Wet Saturation)" การควบคุมแบบ M รองรับมาตรฐานสากล IEC-60068-2-66 นอกจากนี้ยังมีแบบ 2 ชั้นเพื่อเพิ่มความจุได้เป็น 2 เท่า โดยประหยัดพื้นที่ติดตั้งเครื่องเนื่องจากการติดตั้งเพียงแค่เครื่องเดียว ตู้ทดสอบชั้นบนและชั้นล่างสามารถทดสอบด้วยเงื่อนไขการทำงานที่ต่างกันในเวลาพร้อมกันได้ และรองรับปริมาณการทำงานที่เพิ่มขึ้นได้

  • ภาชนะรับแรงดันมีลักษณะเป็นทรงกลมประสิทธิภาพสูงทนต่อแรงดัน พื้นที่ทดสอบสามารถขยายได้เต็มที่ ทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บชิ้นงานทดสอบ
  • สามารถสั่งงานบนหน้าจอแบบสัมผัสขนาด 5.7 นิ้ว หรือสั่งงานระยะไกลจากคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้
  • ในตัวเครื่องมีถังจ่ายน้ำขนาด 10L และเมื่อเริ่มทำการทดสอบเครื่องจะจ่ายน้ำจากถังจ่ายน้ำโดยอัตโนมัติในปริมาณที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ 1 ครั้ง
  • ในโปรแกรมการทำงานทั้งหมด 10 รูปแบบ แต่ละรูปแบบมี 30 ขั้นตอน
  • ขั้วจ่ายไฟเข้าชิ้นงานทดสอบเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งเพื่อป้องกันชิ้นงานทดสอบจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด
  • ขั้วสัญญาณของชิ้นงานทดสอบจะแยกขั้วบวกและขั้วลบด้วยสี เพิ่มการมองเห็นที่ชัดเจนและง่ายในการทำงาน เครื่องมี 12 ขั้วตามมาตรฐาน (Option เสริมสามารถติดตั้งเพิ่มหรือให้รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงได้ )

โครงสร้างของซีรีส์

รุ่นระยะควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแรงดันขนาดภายใน/ภายนอก (mm)
EHS-212(M)+105.0~+142.9℃
75~100% rh
0.020~0.196MPa (เกจวัด)
φ294×L318 /
W640×H1483×D850
EHS-212MDφ294×L318×2 /
W760×H1796×D1000
EHS-222(M)φ394×L426 /
W740×H1553×D1000
EHS-222MDφ394×L426×2 /
W860×H1796×D1000
EHS-412(M)+105.0~+162.2℃
75~100%rh
0.020~0.392MPa (เกจวัด)
φ294×L318 /
W640×H1483×D850
EHS-412MDφ294×L318×2 /
W760×H1796×D1000
ด้านบน