Air-forced Oven

เป็นเตาอบแบบหมุนเวียนด้วยลมร้อนที่ใช้ใบพัด sirocco พัดกวนให้ลมร้อนในถังสม่ำเสมอ สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ง่ายเพียงคีย์ข้อมูลเข้าไป และเพิ่มคุณสมบัติความปลอดภัยและการใช้งานที่ง่ายขึ้น เช่น การแจ้งเตือนเมื่อค่าสูงสุดของอุณหภูมิเกิดความคลาดเคลื่อน

โครงสร้างของซีรีส์

รุ่นระยะควบคุมอุณหภูมิขนาดภายใน/ภายนอก (mm)
LC-114(อุณหภูมิภายนอก +20) ℃ ~ +250℃W450×H450×D450 / W600×H875×D590
LC-124(อุณหภูมิภายนอก +20) ℃ ~ +200℃W450×H820×D450 / W600×H1250×D590
LC-224(อุณหภูมิภายนอก +20) ℃ ~ +250℃
LC-234W600×H1000×D600 / W750×H1430×D740
ด้านบน