Platinous J ซีรีส์

เครื่องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้นคงที่ Platinousg J ซีรีส์ ที่มีค่า GWP ต่ำ

ครั้งแรกในญี่ปุ่น ในฐานะผู้ผลิตเครื่องทดสอบสภาพแวดล้อมที่ใช้สารทำความเย็น R-449A
ที่มีค่า GWP ต่ำ ปัจจุบันมีรุ่นให้เลือกมากที่สุดถึง 127 รุ่น

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมงก็ไร้กังวล !

แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย สั่งงานได้อย่างชาญฉลาด ไม่ทำให้เกิดความเครียด

สามารถตรวจสอบหรือสั่งการจากระยะไกลได้

มีทางเลือกเสริมต่างๆ ที่เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งานหรือ วิธีการทดสอบ

โครงสร้างของซีรีส์

รุ่น / แบบระยะควบคุมอุณหภูมิระยะควบคุมความชื้นความจุภายในระดับความสะอาด
เครื่องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้นคงที่เครื่องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้นคงที่
PR
-20~+100℃(-20~+150℃-20~+180℃)20~98%rhแบบที่ 1 : 120L
แบบที่ 2 : 225L
แบบที่ 3 : 408L
แบบที่ 4 : 800L
เครื่องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้นคงที่ที่ช่วงค่าอุณหภูมิต่ำ
PL
-40~+100℃(-40~+150℃-40~+180℃)
เครื่องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้นคงที่ที่ช่วงค่าอุณหภูมิต่ำพิเศษ
PSL
-70~+100℃(-70~+150℃-70~+180℃แบบที่ 2 : 306L
แบบที่ 4 : 800L
เครื่องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้นคงที่เครื่องทดสอบอุณหภูมิสูงและความชื้นสูง
PHP
อุณหภูมิภายนอก
+10 ~ +100°c
40~98%rhแบบที่ 2 : 219L
แบบที่ 3 : 398L
แบบที่ 4 : 784L
เครื่องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้นคงที่ แบบความชื้นต่ำ
PDR
-20~+100℃5~98%rhแบบที่ 3 : 408L
แบบที่ 4 : 800L
เครื่องทดสอบอุณหภูมิคงที่
และความชื้นคงที่ที่ช่วงค่าอุณหภูมิต่ำ แบบความชื้นต่ำ
PDL
-40~+100℃
เครื่องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้นคงที่
รุ่น PCR แบบสะอาด
-20~+100℃30~90%rhแบบที่ 3 : 312Lระดับ 5
(แบบมีฟิลเตอร์ HEPA)
เครื่องทดสอบอุณหภูมิคงที่เครื่องทดสอบอุณหภูมิคงที่ที่ช่วงค่าอุณหภูมิต่ำ
PU
-40~+100℃(-40~+150℃-40~+180℃)แบบที่ 1 : 120L
แบบที่ 2 : 225L
แบบที่ 3 : 408L
แบบที่ 4 : 800L
เครื่องทดสอบอุณหภูมิคงที่ที่ช่วงค่าอุณหภูมิต่ำพิเศษรุ่น
PG
-70~+100℃(-70~+150℃-70~+180℃แบบที่ 2 : 306L
แบบที่ 4 : 800L
( ) คือ Option เสริม
※ ใช้กับแบบที่ 2 เท่านั้น
Top