Bench-Top Type Temperature (& Humidity) Chamber

ขนาดกะทัดรัดและเครือข่ายการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้การทดสอบสภาพแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องทดสอบสภาพแวดล้อมขนาดเล็ก และเครื่องทดสอบอุณหภูมิคงที่ความชื้นคงที่ขนาดตั้งโต๊ะ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพในการทดสอบสภาพแวดล้อมเทียบเท่าเครื่องขนาดปกติ

ถ้าเพิ่มรุ่นที่เปลี่ยนความเร็วอุณหภูมิที่ 5.0°c/นาที เข้าไปรวมกับรุ่นที่มีระยะควบคุมอุณหภูมิ (ความชื้น) และรุ่นที่มีความจุภายใน (22.5L กับ 64L) จะมีสินค้าให้เลือกทั้งหมด 12 รุ่น

เครื่องมือ N ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้เพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งงานและการมองเห็นด้วยการติดตั้งหน้าจอสีแบบสัมผัส เช่นเดียวกับรุ่นยอดนิยม Platinous J ซีรีส์ด้วย

ข้อมูลหลักของเครื่อง

รุ่นระยะควบคุมอุณหภูมิ (ความชื้น)ขนาดภายใน/ขนาดภายนอก (mm)
SH-222-20~+150℃ / 30~95%rhW300×H300×D250
W440×H690×D696
SH-242-40~+150℃ / 30~95%rh
SH-262-60~+150℃ / 30~95%rhW300×H300×D250
W440×H690×D786
SH-642-40~+150℃ / 30~95%rhW400×H400×D400
W540×H730×D921
SH-662-60~+150℃ / 30~95%rh
SH-242-5-40~+150℃ / 30~95%rh
การเปลี่ยนความเร็วอุณหภูมิที่ 5℃/นาที
W300×H300×D250
W440×H690×D786
SU-222-20~+150℃W300×H300×D250
W440×H625×D696
SU-242-40~+150℃
SU-262-60~+150℃W300×H300×D250
W440×H625×D786
SU-642-40~+150℃W400×H400×D400
W540×H665×D921
SU-662-60~+150℃
SU-242-5-40~+150℃
การเปลี่ยนความเร็วอุณหภูมิ 5℃/นาที
W300×H300×D250
W440×H625×D786
ด้านบน