Thermal Shock Chamber TSD-101-W (Elevator type)

ภาพรวมของเครื่อง

พื้นที่ทดสอบ 2 โซนแบบยกขึ้นลง

เครื่องทดสอบการช็อกความร้อนแบบ 2 โซนเหมาะกับการทดสอบมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน IEC60068-2-14 Na, MIL-STD-883K, JASO-D902 เป็นต้น

ติดตั้งเครื่องมือ Network ที่ช่วยตรวจสอบและควบคุมสถานะการทำงานของเครื่องที่ตั้งอยู่ห่างออกไปได้แม้จะอยู่ที่โต๊ะทำงาน

ด้วยประสิทธิภาพการกระจายความร้อนที่เป็นเลิศทำให้การกระจายความเครียดความร้อนบนชิ้นงานทดสอบมีความสม่ำเสมอกัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายงานตั้งแต่การวิจัยและการพัฒนาไปจนถึงกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ

ประสิทธิภาพในการกระจายความร้อน

ด้วยประสิทธิภาพในการกระจายความร้อนที่เป็นเลิศทำให้การไหลเวียนของอากาศภายในพื้นที่ทดสอบมีความสม่ำเสมอกัน ส่งผลให้ชิ้นงานทดสอบได้รับความเครียดจากความร้อนในปริมาณที่เท่าๆกัน ลดการกระจายของผลการทดสอบระหว่างชิ้นงานทดสอบให้เหลือน้อยที่สุด

ประหยัดเวลาในการทดสอบ

เนื่องจากพื้นที่ทดสอบจะสัมผัสร้อนและเย็นสลับกันโดยเคลื่อนที่ขึ้นลงไปมาระหว่างถังร้อน ⇔ ถังเย็น จึงทำให้ได้อุณหภูมิตามที่ตั้งค่าเร็วขึ้น ซึ่งเป็นผลให้เวลาในการทดสอบลดลง

สามารถวัดอุณหภูมิชิ้นงานทดสอบได้

ที่ตัวเครื่องจะมีการติดตั้งทริกเกอร์จับเวลาสัมผัสหลังจากอุณหภูมิของชิ้นงานได้ค่าตามที่ได้ตั้งไว้แล้ว หรือไม่ทริกเกอร์ก็จะตัดอุณหภูมิชิ้นงานทดสอบที่เคลื่อนที่ไปยังขั้นตอนถัดไปทันที
ระยะเวลารวมของการทดสอบลดลง และได้อุณหภูมิทดสอบชิ้นงานอย่างน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อเครื่องบันทึกอุณหภูมิจึงช่วยให้สามารถบันทึกแต่ละอุณหภูมิของชิ้นงานทดสอบและพื้นที่ทดสอบได้

ข้อมูลหลักของเครื่อง

รุ่นระยะควบคุมอุณหภูมิขนาดภายใน/ขนาดภายนอก (mm)
TSD-101-Wสัมผัสร้อน : +60~+205℃
สัมผัสเย็น : -77~0℃
W710×H345×D410 / W1100×H1885×D1965
ด้านบน