Advanced Battery Tester

ระบบประเมินการชาร์จ/คายประจุของแบตเตอรี่สำรองแบบ All-in-one

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่แบบแอดวานส์เป็นระบบทดสอบการชาร์จ/คายประจุรูปแบบใหม่ที่รวมระบบการชาร์จ/คายประจุกับห้องทดสอบเข้าด้วยกัน ในอุปกรณ์เครื่องเดียวนี้มีฟังก์ชันถึง 4 แบบที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถการประเมินคุณสมบัติของแบตเตอรี่ได้สูงสุด (การทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน การทดสอบความทนทาน การทดสอบคุณลักษณะอุณหภูมิ การประเมินความต้านทาน)

ข้อมูลหลักของเครื่อง (ตัวอย่าง)

รุ่นADBT-5-1ADBT-5-10ADBT-5-50ADBT-6-400
ตู้ทดสอบอุณหภูมิคงที่ระยะควบคุมอุณหภูมิ-40℃~100℃
ช่วงการกระจายอุณหภูมิ±1.5℃
แรงดันไฟฟ้าเอ้าท์พุตระยะติดตั้ง0~5000mV (5V)0~6000mV (6V)
ความแม่นยำของเอ้าท์พุต±0.1% ของ F.S.±0.03% ของ F.S.
กระแสไฟเอ้าท์พุตระยะติดตั้ง0~1mA
0~10mA
0~100mA
0~1000mA(1A)
0~100mA
0~1000mA(1A)
0~10000mA(10A)
0~500mA
0~5000mA(5A)
0~50000mA(50A)
0~40A
0~400A
ความแม่นยำของเอ้าท์พุต±0.1% ของ F.S.±0.03% ของ F.S.
กำลังไฟเอ้าท์พุตระยะติดตั้ง0~5W0~50W0~250W0~2000W
ความแม่นยำของเอ้าท์พุต±0.2% ของ F.S.±0.08% ของ F.S.
ฟังก์ชันคู่ขนาน2 คู่ขนาน16A80A
4 คู่ขนาน32A160A
จำนวนจุดวัดกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า 1 จุด/ch, แรงดันไฟฟ้า (ขั้วชิ้นงานทดสอบ) 1 จุด/ch
อุณหภูมิ1 จุด/ch2 จุด/ch1 จุด/ch

※ การใช้ฟังก์ชันคู่ขนาน จำเป็นต้องใช้ที่วางแบตเตอรี่แยกต่างหาก

ความแตกต่างของระบบ

รุ่นรุ่น 3 ตู้รุ่น 1 ตู้รุ่น 1 ตู้แบบกว้างรุ่น 4 พื้นที่
รุ่น 3 ตู้รุ่น 1 ตู้รุ่น 1 ตู้แบบกว้างรุ่น 4 พื้นที่
ขนาดภายใน (mm)W 510
H 400
D 400
×3 ตู้
W 640
H 850
D 544
W 890
H 850
D 544
W 1130
H 980
D 525
ขนาดภายนอก (mm)W 950
H 2022
D 1300
W 1250
H 1875
D 1560
W 1720
H 2030
D 1690
W 1590
H 2410
D 1954
มาตรฐานADBT-5-15V/1A72ch
(24ch / ตู้)
72ch
ADBT-5-105V/10A72ch
(24ch / ตู้)
72ch
ADBT-5-505V/50A24ch (8ch / ตู้)24ch
ความเร็วสูง/กระแสไฟฟ้าสูงADBT-6-4006V/400A3ch (1ch / ตู้)สอบถามข้อมูล4ch4ch
ADBT-6-6006V/600A3ch (1ch / ตู้)สอบถามข้อมูลสอบถามข้อมูล4ch
ADBT-6-100~
ADBT-6-1600
6V, 100A~
6V, 1600A
กรุณาสอบถามหากต้องการรูปแบบการผสมผสานกำลังไฟกับตู้ทดสอบอุณหภูมิคงที่แบบอื่นๆ

※ มีฟังก์ชันคู่ขนานแบบ 5V, 10A และ 5V, 50A (2 คู่ขนาน 4 คู่ขนาน)

※ การใช้ฟังก์ชันคู่ขนาน จำเป็นต้องใช้ที่วางแบตเตอรี่แยกต่างหาก

ด้านบน