การบริการทดสอบ

การบริการทดสอบ

การบริการทดสอบ

เราเป็นผู้ผลิตเครื่องทดสอบสภาพแวดล้อมชั้นนำ ที่ให้บริการเครื่องมือทดสอบแบบครบวงจร

เครื่องทดสอบอุณหภูมิคงที่แบบมาตรฐานที่ประกอบด้วยอุปกรณ์พิเศษต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นตู้ทดสอบที่มีความทันสมัย ที่สามารถประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบประเมินสารกึ่งตัวนำ หรือการประเมินอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งบนเครื่องบิน ไปจนถึงการการทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่สำรอง เราสามารถจัดทำหรือนำเสนอแผนงานการทดสอบให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้เรามีการนำเข้าเครื่องรุ่นใหม่ตามความจำเป็น เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าในการใช้งานที่หลากหลาย

ความน่าเชื่อถือและมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน

ห้องปฏิบัติการทดสอบ Espec เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากระบบต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรสาธารณะ โดยพิจารณาจากความสามารถทางด้านเทคนิคขั้นสูงและความสามารถด้านคุณภาพและการจัดการ ห้องปฏิบัติการทดสอบทั้งหมดได้รับการรับรองแล้วว่าเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งจากสมาคมรับรองความสอดคล้องแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAB) และจาก ISO/IEC17025

การออกแบบการทดสอบรวมถึงระบบแวดล้อม

เราสามารถจัดทำแผนและนำเสนอแผนการทดสอบได้ตามความต้องการ เช่น การผนวกชุดทดสอบหลายๆแบบเข้าด้วยกัน การทดสอบมาตรฐาน การออกแบบระบบตรวจวัดแวดล้อม หรือการทดสอบเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือเชิงบูรณาการที่รวมทั้งการตรวจวัดและผลประเมิน

ประสบการณ์และผลประกอบการด้านการทดสอบความน่าเชื่อถือที่มีมายาวนาน

ห้องปฏิบัติการทดสอบได้สั่งสมเทคนิคต่างๆ จากประสบการณ์ที่ให้บริการด้านการประเมินคุณภาพและการทดสอบความน่าเชื่อถือมาอย่างยาวนาน เราสามารถให้คำแนะนำหรือเสนอแนะผลการทดสอบเกี่ยวกับแผนการทดสอบของลูกค้า และทำการประเมินผลการทดสอบให้ได้ อีกทั้งยังสนับสนุนงานด้านการประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของลูกค้าในหลายๆ ด้านได้

ตารางเครื่องทดสอบที่ให้บริการ

หัวข้อการทดสอบที่สามารถให้บริการได้

 • การทดสอบการกัดกร่อน ( CCT , SST , CASS )
 • การทดสอบความคงทนต่อสภาพอากาศ ( SWOM , Carbon arc , Xenon arc , QUV etc. )
 • การทดสอบการป้องกันน้ำ
 • การทดสอบความแข็งแรงของชิ้นงาน
 • การทดสอบความทนทานต่อการสั่นสะเทือน
 • การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ
 • การวเคราะห์รอยแตก
 • การตรวจสอบชิ้นงานโดย X-Ray CT
 • การทดสอบความทดทานต่อโอโซน
 • การทดสอบการป้องกันฝุ่น
 • การทดสอบความทนทานของชิ้นงาน
 • การทดสอบการกระแทก
 • การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี
 • การวิเคราะห์สิ่งแปลกปลอม
 • การตรวจสอบรูปร่างชิ้นงาน 3มิติ

*** เรายินดีพิจารณาหัวข้อการทดสอบนอกเหนือจากนี้ด้วยเช่นกัน ***

การทดสอบเหล่านี้จะได้รับการดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้าที่ร่วมมือกับ ESPEC

ด้านบน