ความต้านทานโหลดรวม น้ำหนักที่ชั้นวางรองรับได้
(รวมน้ำหนักชั้นวาง)
น้ำหนักที่พื้นในถังสามารถรองรับได้ ขนาดภายใน
(W x H x D)
อัตราความชัน ระยะควบคุม
100 37.9 100 1,000 x 980 x 800 mm ลดลง: 15°C/ min
เพิ่มขึ้น: 15°C/ min
อุณหภูมิ: -70°C ถึง +180°C
ความชื้น: 10% RH ถึง 98% RH

รุ่นเปลี่ยนอุณหภูมิเร็ว NEW

สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 60068-2-14-Nb/2-30/2-38
ทดสอบได้ทั้งวัฎจักรอุณหภูมิและวัฎจักรความชื้น

ทดสอบแบบมีชิ้นงานทดสอบที่ 5°c/นาที

การทดสอบด้วยชิ้นงานทดสอบและต้องการความเร็วในการเปลี่ยนอุณหภูมิทุก 5°c/นาที ในสภาวะ -40°c⇔+125°c เหมาะกับลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบอย่างเป็นทางการ เช่น IEC หรือมาตรฐานที่เกี่ยวกับยานยนต์ (รุ่นที่มีชิ้นงานทดสอบ 5°c/นาที)

สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้เร็วสูงสุด 18°c/นาที (ARSF/ARGF)

การทดสอบที่ต้องการความเร็วในการเปลี่ยนอุณหภูมิที่ระยะ 10°c/นาที 15°c/นาที และ 18°c/นาที ในสภาวะ -45°c⇔+155°c

มีระยะควบคุมของอุณหภูมิและความชื้นที่กว้าง

ระยะที่สามารถควบคุมของอุณหภูมิและความชื้น วัดได้ถึงอุณหภูมิต่ำที่ -75°c~ อุณหภูมิสูงที่ +180°c~ ความชื้นที่ 10-98% RH สามารถทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่ได้หลากหลาย แม้แต่ในช่วงค่าอุณหภูมิสูงที่ +200°c

มีระบบป้องกันการเกิดน้ำค้างแข็งในทุกช่วงค่า (ระยะควบคุมความชื้น)

แม้จะมีความชื้นที่ 10-98% RH และมีระยะที่สามารถควบคุมความชื้นที่กว้าง ก็จะไม่เกิดน้ำค้างแข็งในทุกช่วงค่า สามารถเดินเครื่องต่อเนื่องได้อย่างปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องกำจัดน้ำค้างแข็ง

※ รองรับภาระความร้อนสูงที่เกิดขึ้นได้ถึง 9000W (ขณะทดสอบอุณหภูมิ)

สามารถรองรับภาระความร้อนบนชิ้นงานทดสอบระหว่างการทดสอบได้สูงสุด 9000W
※ ARSF/ARGF-0800-15 กรณีของอุณหภูมิภายในตู้ +20°c

เข้าถึงชิ้นงานทดสอบได้ง่าย

ช่องสายเคเบิลทั้งสองด้านเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน นอกจากนี้ มีร่องบากประตูคล้ายกับการหนีบด้วยประตูเพื่อใช้ต่อสายไฟ

รองรับมาตรฐานสากล

รองรับมาตรฐานความปลอดภัยทั่วโลก

※ไม่มีข้อจำกัดในการเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง เพราะมีระบบป้องกันการเกิดน้ำค้างแข็งในทุกช่วงค่า

ร่องบากประตู

ด้านบน