ความต้านทาน
โหลดรวม
น้ำหนักที่ชั้นวางรองรับได้
(รวมน้ำหนักชั้นวาง)
น้ำหนักที่พื้นในถัง
สามารถรองรับได้
ขนาดภายใน
(W x H x D)
อัตราความชัน ระยะควบคุม
- 3 - 294 x 318 mm Unsaturated เพิ่มขึ้น: 0 ถึง 0.196 Mpa (Gauge)
ประมาณ 60 min
อุณหภูมิ: +105°C ถึง +142.9°C
ความชื้น: 75% RH ถึง 100% RH
Wet-saturated เพิ่มขึ้น: 0 ถึง 0.196 Mpa (Gauge)
ประมาณ 45 min
อุณหภูมิ: +105°C ถึง +162.9°C
อุณหภูมิ Dry&wet-bulb เพิ่มขึ้น: 0 ถึง 0.196 Mpa (Gauge) ประมาณ 60 min
ลดลง: +142.9°C/75% RH ถึง +85°C/85% RH ประมาณ 120 min
อุณหภูมิ: +105°C ถึง +142.9°C
ความชื้น: 75% RH ถึง 95% RH

คุณสมบัติ

สำหรับการทดสอบความทนต่อความชื้น, การทดสอบอายุการใช้งาน, การทดสอบอัตราเร่ง

การทดสอบที่แม่นยำสูงโดยใช้ใบพัดกวน

การติดตั้งใบพัดกวนจะช่วยลดการกระจัดกระจายของอุณหภูมิและความชื้นภายในถัง ทำให้ได้ความเครียดที่ชิ้นงานทดสอบเท่าๆ กัน

สามารถขยายพื้นที่ทดสอบได้จนสุด

ภาชนะรับแรงดันมีลักษณะเป็นทรงกลมที่มีความแข็งแรงมาก ทำหน้าที่กระจายแรงดันออกไปให้เท่าๆกัน พื้นที่ทดสอบสามารถขยายได้จนสุดเพื่อให้จัดเก็บชิ้นงานทดสอบเช่นแผ่นวงจรพิมพ์ได้ง่าย

ป้องกันชิ้นงานทดสอบเปียกหรือไอน้ำหยด

จากการใช้โครงสร้างถังทรงกระบอกสองชั้นและวิธีปรับอากาศอันเป็นเอกลักษณ์ จะช่วยป้องกันไอน้ำหรือหยดน้ำหยดลงบนตัวชิ้นงานทดสอบได้ ซึ่งเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ทดสอบด้วยวิธีการพาความร้อนแบบธรรมชาติ แม้ในกระบวนการก่อนหลังการทดสอบ ก็สามารถป้องกันไอน้ำหยดลงบนชิ้นงานทดสอบได้ โดยควบคุมอุณหภูมิและการทำงานของใบพัดกวนในถัง ทำให้เป็นการทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือสูง (การควบคุมอุณหภูมิกระเปาะแห้งและเปียก และการควบคุมไม่อิ่มตัว)

เพิ่มวิสัยการมองเห็นให้ชัดเจนขึ้นด้วยการแยกตามสี

ขั้วสัญญาณชิ้นงานทดสอบที่ใช้สำหรับการทดสอบความเอนเอียงจะติดตั้ง 12 ขั้ว ต่อ 1 ถังเป็นมาตรฐาน และสามารถติดตั้งเพิ่มได้ทีละ 12 ขั้ว (เพิ่ม Option ได้สูงสุด 72 ขั้ว) ขั้วจะแยกตามสี (สีดำ: ขั้ว- สีแดง: ขั้ว+) ทำให้เห็นได้ชัดเจน และการต่อสายที่สลับซับซ้อนก็จะทำได้ง่ายขึ้น

ขั้วควบคุมแหล่งจ่ายไฟของชิ้นงานทดสอบเพื่อป้องกันชิ้นงานทดสอบกรณีเกิดปัญหา

ในอุปกรณ์มีติดตั้งขั้วควบคุมแหล่งจ่ายไฟชิ้นงานทดสอบเพื่อจ่ายสัญญาณหรือแรงดันไฟฟ้าให้กับชิ้นงานทดสอบโดยเฉพาะ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น จะหยุดจ่ายไฟไปที่ชิ้นงานทดสอบ พร้อมกับดำเนินการด้านความปลอดภัยเช่น กลไกการป้องกันอุณหภูมิสูงเกินหรือกลไกการป้องกันการไหม้เปล่า เพื่อป้องกันเครื่องทดสอบและชิ้นงานทดสอบที่สำคัญ

ภายในถัง

ขั้วสัญญาณชิ้นงานทดสอบ (ด้านใน)

ขั้วสัญญาณชิ้นงานทดสอบ (ด้านนอก)

Top