ความต้านทานโหลดรวม น้ำหนักที่ชั้นวางรองรับได้
(รวมน้ำหนักชั้นวาง)
น้ำหนักที่พื้นในถังสามารถรองรับได้ ขนาดภายใน
(W x H x D)
อัตราความชัน ระยะควบคุม
50 10 - 600 x 830 x 800 mm ลดลง : 3.3°C / นาที
เพิ่มขึ้น : 3.5°C / นาที
อุณหภูมิ : -40°C ถึง +180°C
ความชื้น : 10% RH ถึง 98% RH

ห้องทดสอบอุณหภูมิ (และความชื้น) และ ห้องทดสอบอุณหภูมิต่ำรุ่น GP ซีรีส์

เหมาะที่จะประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายการทดสอบ ตั้งแต่การทดสอบสลับอุณหภูมิสูงและต่ำไปมา จนถึงการทดสอบความชื้นสำหรับผลิตภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรมเช่น การวิจัยและพัฒนา หรือในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มาจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีการควบคุมความร้อนและความชื้นที่คงที่และการทดสอบสลับอุณหภูมิสูงและต่ำ (ความร้อนชื้น) และการทดสอบสภาพแวดล้อมหรือเงื่อนไขอื่นๆ ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่สมดุล (BTHC) เป็นระบบที่พัฒนามาจาก PID ไดนามิกและการควบคุมแรงดันบางส่วนของไอน้ำซึ่งเป็นสิทธิบัตรของ ESPEC อันเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาจนมั่นใจได้ว่ามีถูกต้องความแม่นยำสูง
เครื่องทดสอบเป็นเครื่องรุ่นประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ระยะควบคุมที่กว้างครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลและไฟฟ้า วัตถุดิบและพลังงาน อุตสาหกรรมยาและสารเคมี ไปจนถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน

Top