ความต้านทานโหลดรวม น้ำหนักที่ชั้นวางรองรับได้
(รวมน้ำหนักชั้นวาง)
น้ำหนักที่พื้นในถังสามารถรองรับได้ ขนาดภายใน
(W x H x D)
อัตราความชัน ระยะควบคุม
30 5 - 410 x 370 x 460 mm Std within 5 min อุณหภูมิ: -70°C ถึง +200°C

ภาพรวมของเครื่อง

สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบทั่วโลก เช่น IEC 60068-2-14 Na และ MIL-STD-883K


เครื่องทดสอบการช็อกความร้อน TSA ซีรีส์เป็นการจ่ายความเครียดด้วยอุณหภูมิสูงและต่ำสลับกันไปในระยะเวลาสั้นๆ ให้กับชิ้นงานทดสอบ เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ เนื่องจากไม่ต้องย้ายพื้นที่ทดสอบและชิ้นงานทดสอบอยู่นิ่งกับที่ จึงไม่ทำให้เกิดความเครียดของแรงสั่นที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย (ไปยังชิ้นงานทดสอบ) ทำให้รับประกันผลการทดสอบที่มีความแม่นยำได้มากกว่า ลดเวลาในการทดสอบได้เพราะไม่ต้องเคลื่อนย้ายชิ้นงานทดสอบไปมา เหมาะสมกับชิ้นงานทดสอบที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก และชิ้นส่วนขนาดเล็กรวมๆกันเป็นแบตช์

ประสิทธิภาพของการคืนกลับอุณหภูมิมีความแม่นยำสูง

สามารถปรับแรงลม ความเร็วลม และทิศทางลมได้ เพื่อให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ทดสอบมีความสม่ำเสมอกัน

เข้าถึงชิ้นงานทดสอบได้ง่าย

ลดความยุ่งยากของการปฏิบัติงานด้วยช่องสอดสายเคเบิล ทำให้การต่อสายไฟเข้ากับชิ้นงานทดสอบเป็นไปอย่างง่ายดาย สามารถเก็บข้อมูลของชิ้นงานทดสอบได้ง่าย แม้จะอยู่ในระหว่างการทดสอบหรือขณะที่ยังมีไฟฟ้าไหลผ่านไฟ เพราะไม่มีการเคลื่อนย้ายพื้นที่ทดสอบ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องสายไฟจะพันกันยุ่งหรือจะขาด

ข้อมูลหลักของเครื่อง

รุ่น ระยะควบคุมอุณหภูมิ ขนาดของพื้นที่ทดสอบ (mm)
TSA-43EL สัมผัสร้อน : อุณหภูมิภายนอก +50 ~ +200°C
สัมผัสเย็น : -65 ~ 0°C
W240×H460×D370
TSA-73EL W410×H460×D370
TSA-103EL W650×H460×D370
TSA-203EL W650×H460×D670
TSA-303EL W970×H460×D670
TSA-73ES สัมผัสร้อน : อุณหภูมิภายนอก +60 ~ +200°C
สัมผัสเย็น : -70 ~ 0°C
W410×H460×D370
TSA-103ES W650×H460×D370
TSA-203ES W650×H460×D670
TSA-73EH W410×H460×D370

คุณสมบัติ

การคืนกลับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ

ลดค่าความแตกต่างของเวลารอเพื่อให้ได้อุณหภูมิตั้งค่าของชิ้นงานทดสอบ ไม่ว่าเป็นการทดสอบสัมผัสร้อนหรือสัมผัสเย็น เป็นการทดสอบความน่าเชื่อถือที่มีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น การไหลของลม 動画

รองรับได้หลายภาษา

สามารถเปลี่ยนภาษาจากหน้าจอไหนก็ได้อย่างง่ายดาย (ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน (ตัวเต็ม/ตัวย่อ) เกาหลี)

ตรวจสอบสถานะเครื่องบนหน้าจอมอนิเตอร์

สามารถตรวจสอบแรงดันของเครื่องทำความเย็นหรืออุณหภูมิของน้ำเย็นได้จากคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับหน้าจอของเครื่องมือหรือเครือข่ายเชื่อมโยง ทำให้การตรวจสอบเครื่องจักรประจำวันเป็นเรื่องง่าย

ป้องกันการหยุดเนื่องจากการเสียอย่างกะทันหัน

มีการตรวจจับสัญญาณความผิดปกติในวงจรทำความเย็น ทำให้สามารถเตรียมแผนการซ่อมบำรุงไว้ก่อนที่เครื่องจะหยุดเดินเนื่องจากความเสียหายได้

メンテナンス警報機能

การตรวจสอบหรือสั่งการทำงานจากระยะไกล

มีช่องเสียบสาย LAN ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ดังนั้นเครื่องที่มีการเชื่อมต่อกับ LAN จะสามารถเช็คสถานะการทดสอบ ได้บน Web Browser อีกทั้งยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าโปรแกรม หรือสั่งเดิน/หยุดเครื่องได้

การสั่งงานจากระยะไกล ON/OFF 動画 การสั่งงานจากระยะไกล การเปลี่ยนการตั้งค่า 動画 วิธีการเชื่อมต่อ Ethernet (LAN) 動画

ประหยัดพลังงาน

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดเวลาการทำงาน

การตั้งเวลาเตรียมอุณหภูมิ Pre-Heat/Pre-Cool แบบอัตโนมัติในโหมดการเดินเครื่องแบบประหยัดพลังงาน (หมายเลขสิทธิบัตร 5204808)

มีการวัดอุณหภูมิที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอและคำนวณเวลาที่ต้องใช้ในการทำ Pre-Heat และ Pre-Cool ให้สั้น ทำให้ลดเวลาคืนกลับของอุณหภูมิ สามารถทำการทดสอบการประหยัดพลังงานไฟฟ้า กับการทดสอบความน่าเชื่อถือและการจำลองเหตุการณ์ซ้ำควบคู่กันไปได้

ระบบการควบคุมเครื่องทำความเย็นแบบคู่ขนาน (หมายเลขสิทธิบัตร 5487167)

เป็นระบบควบคุมแบบคู่ขนานที่เชื่อมต่อเครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก 2 ตัวเรียงกันทางสองฝั่งของวงจรทำความเย็น เพื่อให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น การทำความเย็นให้เหมาะสมกับอุณหภูมิที่จะควบคุม โดยใช้เครื่องทำความเย็น 2 เครื่องพร้อมกัน หรือสลับใช้ทีละหนึ่งเครื่อง นอกจากนี้ เมื่ออุณหภูมิสัมผัสเย็นเริ่มคงที่ วาล์วลดแรงดันอิเล็กทรอนิกส์จะปรับลดสมรรถนะในการทำความเย็นลงเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ลดการใช้พลังงานในการละลายน้ำค้างแข็ง

ฟังก์ชันไร้น้ำค้างแข็ง (Option) เป็นโครงสร้างการป้องกันไอน้ำเกาะแข็งตัวในการทดสอบช่วงค่าอุณหภูมิต่ำที่พัฒนาขึ้นมาจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (หมายเลขสิทธิบัตร 3514735)

สามารถลดเวลาและลดการใช้พลังงานในการละลายน้ำแข็งระหว่างการทดสอบวัฏจักรได้

ตัวอย่างการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า
(เปรียบเทียบการใช้พลังงานต่อ 1 รอบกับเครื่องรุ่นเดิม)

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในการเดินเครื่องโหมดประหยัดพลังงาน (ตัวอย่าง)

Top