ความต้านทานโหลดรวม น้ำหนักที่ชั้นวางรองรับได้
(รวมน้ำหนักชั้นวาง)
น้ำหนักที่พื้นในถังสามารถรองรับได้ ขนาดภายใน
(W x H x D)
อัตราความชัน ระยะควบคุม
- 2 - 290 x 350 x 520 mm Hot bath
เพิ่มขึ้น: RT ถึง +200°C ภายใน 90 min
Hot bath: +70 ถึง +200°C
Cold bath
เพิ่มขึ้น: -65 ถึง 0°C ภายใน 65 min
Cold bath: -60 ถึง 0°C

คุณสมบัติ

สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ยุโรป ที่อ้างอิงกับมาตรฐาน IEC 60068-2-14 Nc หรือมาตรฐานสากล

วิธีทดสอบการเปลี่ยนอุณหภูมิ

ประหยัดเวลาในการทดสอบ

เป็นการยืนยันความสามารถในการทนทานต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิแบบฉับพลัน โดยการนำชิ้นงานทดสอบจุ่มในถังของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำสลับกัน เพื่อให้เกิดการช็อกความร้อน หากเปรียบเทียบกับการทดสอบการช็อกความร้อนแบบแลกเปลี่ยนอากาศแล้ว การสัมผัสกับของเหลวที่อุณหภูมิทดสอบที่ต้องการ จะได้การเปลี่ยนอุณหภูมิแบบฉับพลัน จึงช่วยให้ประหยัดเวลาในการประเมิน

เวลาในการย้ายพื้นที่ทดสอบน้อยกว่า 10 วินาที

รองรับมาตรฐาน MIL-STD-883J การเคลื่อนย้ายระหว่างถังร้อนกับถังเย็นไปมา จะใช้หลักการทำงานของกระบอกลมซึ่งจะช่วยลดแรงสะเทือนไปยังชิ้นงานทดสอบ

แสงไฟ LED ช่วยในการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น และประหยัดพลังงาน

ช่วยให้มองเห็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายชิ้นงานทดสอบชัดเจนยิ่งขึ้น

รองรับมาตรฐานสากล

รองรับมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับ ความปลอดภัยเครื่องจักร (ISO 12100), แรงดันไฟฟ้าต่ำ (IEC 60204) และ มาตรฐาน EMC (IEC 61000-6-2, มาตรฐาน IEC 61000-6-4) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS และข้อกำหนดอุปกรณ์แรงดัน

การย้ายพื้นที่ทดสอบ

ตารางมาตรฐานที่ทดสอบได้

ลดปริมาณการใช้สารละลายน้ำเกลือได้อย่างมาก

ป้องกันการระเหย โดยเพิ่มความอับอากาศในพื้นที่ทดสอบเพื่อป้องกันไอรั่ว นอกจากนี้ การนำสารละลายน้ำเกลือที่แยกน้ำออกไปแล้วกลับมารีไซเคิลใหม่ จะช่วยลดปริมาณการใช้ได้ถึง 1/3 ของเครื่องรุ่นปัจจุบัน (TSB-5)

สารละลายน้ำเกลือสามารถใช้ร่วมกับสารละลายเดี่ยวและสารละลายคู่ได้

TSB จะรับประกันสารละลายเดี่ยว (Galden®) เป็นมาตรฐาน แต่สารละลายเกลือที่จะใช้สามารถใช้ได้ทั้งสารละลายเดี่ยวหรือสารละลายคู่โดยเพียงสลับวาล์ว

เทคโนโลยีวงจรการทำความเย็นช่วยประหยัดไฟได้ถึง 53%

เสียงการทำงานของเครื่องลดต่ำกว่า 65dB

ต้นตอของเสียงการทำงานของเครื่องจำพวกเครื่องทำความเย็นในห้องเครื่องถูกปิดกั้นด้วยแผ่นกันเสียงทำให้เสียงเบาลง 65dB (คุณสมบัติ A)

มีความจุหลายขนาด

ตะแกรงใส่ชิ้นงานทดสอบมีหลายขนาดตั้งแต่ 2.1L, 4.5L, 10L, 15L, 30L (กรุณาดูที่ P. 8) และยังมีความจุอื่นๆ อีกหลายขนาด

ด้านบน