ความต้านทานโหลดรวม น้ำหนักที่ชั้นวางรองรับได้
(รวมน้ำหนักชั้นวาง)
น้ำหนักที่พื้นในถังสามารถรองรับได้ ขนาดภายใน
(W x H x D)
อัตราความชัน ระยะควบคุม
- - - 600 x 600 x 600 mm atmospheric pressure to 133 PA Within 15 min
Inlet open to atmosphere Within 8 min
อุณหภูมิ: +40°C ถึง +200°C
Pressure : 933 x 102 Pa ถึง 1 x 102 Pa

คุณสมบัติ

รองรับกลไกการประหยัดพลังงานแบบต่างๆ และกระบวนการอบแห้งสุญญากาศที่หลากหลาย

กลไกการประหยัดพลังงานที่ครอบคลุม

การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเป็นฉนวนและการปิดสนิทของถัง เช่นการเปลี่ยนโครงสร้างตัวกล่องหรือล็อกประตู หรือการปรับปรุงวัสดุฉนวนกันความร้อน จะทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ การปิดสนิทและการเป็นฉนวนจะให้ผลลัพธ์ที่ดีไม่เฉพาะกับการควบคุมอุณหภูมิ แต่กับการควบคุมแรงดันด้วย VAC-101 ช่วยประหยัดพลังงานสูงสุด 40% นอกจากนี้ ข้อดีของการปิดสนิทยังช่วยป้องกันไม่ให้อุณหภูมิแวดล้อมที่ติดตั้งเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

การประยุกต์ใช้กระบวนการอบแห้งสุญญากาศ

ในสภาวะสุญญากาศ (สภาวะแรงดันต่ำ) จุดเดือดจะต่ำ จึงเป็นการอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำ ด้วยการอบสุญญากาศนี้จะทำให้แม้แต่ชิ้นงานทดสอบที่ไม่สามารถใช้ความร้อนสูงในการอบได้ ก็จะสามารถอบแห้งได้ด้วยอุณหภูมิต่ำ นอกจากนี้ การเปลี่ยนโหมดแบบสุญญากาศเป็นก๊าซ N2 สลับไปมา ทำให้สามารถอบแห้งและอบชุบเป็นสภาพแวดล้อมที่สะอาด และเป็นการขจัดสิ่งสกปรกด้านในถังของชิ้นงานทดสอบที่ไม่ต้องการให้เกิดอ็อกไซด์ได้ด้วยการสลับกระบวนการอบชุบและอบแห้งหรือเปลี่ยนก๊าซไปมา

การประยุกต์ใช้ที่หลากหลายเช่น Defoaming, Degassing, การชุบแข็ง, และการอบแห้ง เป็นต้น

การประยุกต์ใช้สามารถเน้นไปที่กระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้หลายขั้นตอนเช่น ในขั้นตอนการผลิต LED จะมีกระบวนการ Defoaming ในจังหวะการผสมเรซินเหลวหรือสารซิลิคอนเหลว กระบวนการ Degassing ในจังหวะการฉีดขึ้นรูปต่างๆ กระบวนการชุบแข็งในจังหวะการฉีดอิพ็อกซี่เข้าไปใน Hybrid IC หรือในกระบวนการอบแห้งหลังการล้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

โครงสร้างถังสองชั้นด้านในแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการกระจายอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี

โครงสร้างสองชั้นพร้อมกับถังชั้นในที่อยู่ข้างในภาชนะสุญญากาศ มีการติดตั้งฮีทเตอร์บริเวณรอบนอกถังชั้นใน ช่วยลดการสูญเสียความร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอุณหภูมิ

※ ช่องหน้าต่างและปุ่มฉุกเฉินเป็น Option เสริม

โหมดการควบคุมอุณหภูมิและแรงดันที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย

สามารถโปรแกรมโหมดการทำงานของแรงดันได้อิสระตามการใช้งาน

สามารถควบคุมแรงดันได้ 5 โหมดการทำงาน และสามารถสร้างโปรแกรมต่างๆ ได้รวมการทำงานที่อุณหภูมิคงที่และโปรแกรมการทำงานเข้าด้วยกัน ทำให้ได้การตั้งค่า 40 รูปแบบ และใน 1 รูปแบบสามารถสั่งให้โปรแกรมทำงานได้ 99 ขั้นตอน

การป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นหรือการกำจัดสารอินทรีย์ในถังโดยใช้โหมดการสลับก๊าซ

การเปลี่ยนเป็นก๊าซ N2 เป็นการขจัดออกซิเจนที่อยู่ภายในถังทำให้สามารถป้องกันการออกซิเดชั่นในขณะอบแห้งได้ นอกจากนี้ การเปลี่ยนสลับไปมาเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความแม่นยำสูงได้ นอกจากการป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นแล้วยังสามารถกำจัดสารอินทรีย์ได้ เป็นการช่วยลดผลกระทบต่อชิ้นงานทดสอบได้

โหมด Expert เป็นความสามารถในการทำซ้ำกับงานทดสอบที่มีปริมาณมากได้ (Option)

ในการทำงานของแรงดัน สามารถควบคุมการเพิ่มลดแรงดันได้ 6 ระดับ และเมื่อมีการทำงานไปแล้วครั้งหนึ่ง ระบบจะจดจำโปรแกรมการทำงานนั้นไว้ เมื่อต้องทำโปรแกรมนั้นอีกตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปก็เพียงแค่เรียกโปรแกรมนั้นขึ้นมา ก็จะได้การทำงานที่ถูกต้องแม่นยำ โหมด Expert ทำให้การทำงานด้วยวาล์วแบบเดิมๆที่ยุ่งยากในแต่ละขั้นตอนไม่จำเป็นอีกต่อไป ซึ่งเหมาะกับการทดสอบซ้ำๆ ในชิ้นงานทดสอบชนิดเดียวแต่มีปริมาณมาก

เลือกโหมดการทำงานของแรงดัน

ช่องหน้าต่างที่ช่วยให้มองเห็นสภาพของชิ้นงานทดสอบได้ง่าย (Option เสริม)

ช่องหน้าต่างมีมุมที่ช่วยลดแสงสะท้อนจากภายนอก

รองรับมาตรฐานความปลอดภัยสากล

รองรับมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องจักร (ISO 12100), มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าต่ำ (IEC 60204), มาตรฐาน EMC (EN 61000-6-2, 55011) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

โหมดการทำงานของแรงดัน

ภายในถัง (ชั้นวาง และขั้วสุญญากาศเป็น Option เสริม)

ช่องหน้าต่าง (Option เสริม)

Top