ซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุง

เรารองรับบริการด้านการขายผลิตภัณฑ์ บริการหลังการขายและบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์เข้ามาทดสอบ และสามารถให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่น

อะไหล่และชิ้นส่วนสิ้นเปลือง

เรามีการจัดทำสต็อกอะไหล่ไว้ในไทย เพื่อให้บริการกับลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม

อุปกรณ์เสริม

ในการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดด้วยความสบายใจ เราไม่ได้มีเพียงแค่การบริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่เรายังมีจำหน่ายหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่องทดสอบอุปกรณ์ บริการย้ายเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

การบำรุงรักษา / การบำรุงรักษาและการตรวจเช็ค

เรามีให้บริการงานซ่อมบำรุงหลังการขายและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามสัญญา 1 ปี โดยทุก 6 เดือนจะมีการตรวจสอบวินิจฉัยเครื่อง มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและความปลอดภัยของเครื่อง ตรวจสอบหาชิ้นส่วนที่กำลังเสียหายและให้คำแนะนำเปลี่ยนก่อนที่เครื่องจะเกิดความเสียหาย และจัดทำรายงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้กับลูกค้า รวมถึงการตรวจเช็คเครื่องในกรณีที่เครื่องมีปัญหาภายใต้สัญญาการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

อ่านเพิ่มเติม

การสอบเทียบเครื่อง

เรามีการให้บริการด้านการสอบเทียบ
โดยแบ่ง 2 ประเภท
1. Accuracy (1 point at center)
2.Unformity (9 point , square)
ในย่านอุณหภูมิและความชื้น
อุณหภูมิ -75°C ถึง 300°C
ความชื้น 20% RH ถึง 95% RH

อ่านเพิ่มเติม
ด้านบน