แบบฟอร์มระบุความต้องการ

ความต้องการลูกค้า

ข้อมูลลูกค้า

วันที่ : 05 / 03 / 2024

กรุณากรอกในช่อง 1 หรือ 2

1 ต้องการเครื่องทดสอบรุ่นเดิม

(อ้างอิงป้ายชื่อรุ่น)

2 ต้องการเครื่องทดสอบรุ่นใหม่

อุณหภูมิ/ความชื้น และเงื่อนไขการทดสอบ
อุณหภูมิ/ความชื้น
เงื่อนไขการทดสอบ
ขนาดและรายละเอียดของชิ้นงานทดสอบ
ขนาดของห้องทดสอบ (ที่ต้องการ)
รายละเอียดของชิ้นงานทดสอบ
การติดตั้งโดยประมาณ
ต้องการติดตั้ง
Top