ได้รับการต่ออายุสิทธิบัตร ISO/IEC 17025:2017 ACCREDITATION สำหรับห้องทดสอบ

ได้รับการต่ออายุสิทธิบัตร ISO/IEC 17025:2017 ACCREDITATION สำหรับห้องทดสอบ

Certification Certification

 

     ในเดือนธันวาคม 2020 ทางบริษัท ESPEC ENGINEERING THAILAND ได้รับการต่ออายุ สิทธิบัตร ISO/IEC 17025:2017 ACCREDITATION  ด้วยเงื่อนไขในการผ่านการตรวจสอบของA2LA             ในเดือนตุลาคม 2020  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทางห้องทดสอบของEspec นั้นได้รับมาตราฐาน ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ Aircraft components, Automotive components, coatings/ platings , fasteners, metals and alloys

 

ด้านบน