Industrial Ovens Temperature Chamber Series

มีความหลากหลายในการใช้งาน

Perfect Oven ในฐานะที่เป็นเครื่องทดสอบอุณหภูมิคงที่ของโลก สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การทดสอบที่อุณหภูมิสูง หรือกระบวนการอบแห้ง/ชุบแข็งในสายการผลิต มีให้เลือกทั้งแบบแนวตั้งรุ่น PV(H) และแบบแนวนอนรุ่น PH(H) โปรแกรมการทำงานมีเครื่องมือให้เลือกแบบโปรแกรมมาตรฐานมี 2 ขั้นตอนการทำงาน และโปรแกรมแบบ 1 รูปแบบมี 20 ขั้นตอนการทำงาน สามารถเลือกการทำงานจากเครื่องมือ M ที่บันทึกได้ถึง 10 รูปแบบ และยังมีอีกหลายรุ่น ทั้งแบบที่มีความจุภายในหรือแบบที่มีระยะควบคุมอุณหภูมิ

การเลือกรุ่นที่เหมาะสมที่สุด

มีทั้งหมด 16 รุ่นไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเครื่องมือ ระยะควบคุมอุณหภูมิกับความจุภายใน สามารถเลือกใช้ได้ตามวัตถุประสงค์

มาตรการความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

เนื่องจากเป็นเครื่องทดสอบอุณหภูมิสูงจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัย 3 ชั้นเพื่อป้องกันความร้อนสูง

รองรับ Network

มีอินเตอร์เฟซสามประเภทสำหรับฟังก์ชันสื่อสาร RS-485, GPIB, RS-232C (Option)

โครงสร้างของซีรีส์

รุ่นระยะควบคุมอุณหภูมิขนาดภายใน/ภายนอก (mm)
PV(H)-212(อุณหภูมิภายนอก +20) ℃ ~ +200℃
(อุณหภูมิภายนอก +20) ℃ ~ +300℃
W600×H600×D600 / W770×H1200×D925
PV(H)-222W600×H900×D600 / W770×H1500×D925
PV(H)-232W600×H1200×D600 / W770×H1800×D925
PV(H)-332W800×H1200×D800 / W1030×H1800×D1145
PH(H)-102(อุณหภูมิภายนอก +20) ℃ ~ +200℃
(อุณหภูมิภายนอก +20) ℃ ~ +300℃
W450×H450×D450 / W1040×H820×D635
PH(H)-202W600×H600×D600 / W1190×H970×D785
PH(H)-302W800×H800×D800 / W1500×H1210×D1065
PH(H)-402W1000×H1000×D1000 / W1730×H1480×D1275
ด้านบน