E Series Walk-In Type Temperature (& Humidity) Chamber

ภาพรวมของเครื่อง

ความท้าทายต่อการประหยัดพลังงาน

ห้องทดสอบแบบ Build-in รุ่น E ซีรีส์ที่สร้างขึ้นให้มีรูปทรงเชิงนิเวศวิทยา ติดตั้งเทคนิคใหม่ๆ และไอเดียต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 60% (เทียบกับเครื่องรุ่นเดิม) เป็นอุปกรณ์ที่มีทั้งสมรรถนะสูงและประหยัดพลังงาน

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ

ระบบทำความเย็นที่สามารถควบคุมความเย็นได้อย่างแม่นยำสูง ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้อย่างมาก

เครือข่ายเชื่อมโยงการสื่อสาร

สามารถเฝ้าตรวจสอบจากระยะไกล หรือโอนถ่ายข้อมูลลงบน USB และแจ้งเตือนด้วย E-mail เมื่อเกิดเหตุผิดปกติได้

ได้ประสิทธิภาพตรงกับที่ต้องการ

เครื่องปรับอากาศในขนาดที่เหมาะสมกับความจุภายในห้องทดสอบหรือภาระความร้อนของชิ้นงานทดสอบ สามารถเลือกรุ่นได้ตามความต้องการ

ข้อมูลหลักของเครื่อง

ห้องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้นคงที่ห้องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้นคงที่
รุ่น TBE
-40~+80℃10~95% rhแบบที่ 1 : 4.2m³
(2.0m²)
แบบที่ 2 : 8.1m³
(3.9m²)
แบบที่ 3 : 12.5m³
(5.9m²)
แบบที่ 4 : 16.8m³
(8.0m²)
แบบที่ 6 : 25.8m³
(12.3m²)
แบบที่ 8 : 34.8m³
(16.6m²)
แบบที่ 10 : 43.8m³
(20.8m²)
แบบที่ 12 : 52.7m³
(25.1m²)
อากาศเย็น
น้ำเย็น
ห้องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้นคงที่
รุ่น TBL
-30~+80℃10~95% rh
ห้องทดสอบอุณหภูมิคงที่และความชื้นคงที่
รุ่น TBR
-10~+80℃20~95%rh
ห้องทดสอบอุณหภูมิคงที่ห้องทดสอบอุณหภูมิคงที่
รุ่น TBF
-40~+80℃
ห้องทดสอบอุณหภูมิคงที่
รุ่น TBU
-30~+80℃
ห้องทดสอบอุณหภูมิคงที่
รุ่น TBUU
-10~+80℃

คุณสมบัติ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายอุณหภูมิ (ความชื้น) และประสิทธิภาพของภาระความร้อนที่ยอมรับได้

จากการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger) และระบบระบายอากาศช่วยให้การไหลเวียนของอากาศเป็นไปได้ด้วยดี เป็นผลให้การกระจายอุณหภูมิ (และความชื้น) ได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยปรับปรุงภาระความร้อนที่ยอมรับได้ให้ดีมากขึ้นด้วย

ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง และหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้น

ชุดสั่งงานที่มาพร้อมหน้าจอสี LED ขนาด 10.4 นิ้ว ติดตั้งบนตัวเครื่องหลัก ทำให้ประหยัดพื้นที่ มีอุปกรณ์มาตรฐาน USB Port สำหรับ Data Log

การเฝ้าตรวจสอบจากระยะไกล

มีอุปกรณ์มาตรฐานเป็นช่องเสียบสาย LAN ให้ เพียงเชื่อมต่อกับ LAN ก็จะสามารถตรวจสอบสถานะของการทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

แจ้งเตือนด้วย E-mail

เมื่อมีการเตือนเกิดขึ้น จะส่งข้อความการเตือนไปที่อีเมลบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้

ดาวน์โหลดการทดสอบมาตรฐาน

เพียงดาวน์โหลดจาก "Test Navi" ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข้อมูลการทดสอบความน่าเชื่อถือของ Espec ลงบนคอมพิวเตอร์ที่ได้เชื่อมต่อรูปแบบโปรแกรมการตั้งค่าทดสอบไว้กับอุปกรณ์ ก็จะสามารถทำการทดสอบมาตรฐานได้
* การใช้งาน "Test Navi" จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้งาน

การควบคุมภายในห้องทดสอบแบบอัตโนมัติ

ระบบจะทำการควบคุมอัตโนมัติโดยให้มีการทำงานแบบเต็มกำลังจนได้ค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ จากนั้นก็จะลดลงมาที่กำลังน้อยที่สุดเพียงเพื่อรักษาอุณหภูมิ ระบบจะสร้างสภาวะของการทดสอบให้เสถียรอยู่เสมอ แม้จะมีการเปิดปิดประตูระหว่างการทดสอบหรือมีค่าเบี่ยงเบนของภาระความร้อนเกิดขึ้น

บริการวิเคราะห์ผ่านอินเตอร์เน็ต

หากส่งเมลข้อมูลย้อนหลัง (Trace Back Data) ของช่วงเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาให้ เราสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและส่งผลการวิเคราะห์กลับให้ได้

รับประกัน 5 ปี

* สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างไร้กังวลด้วยการรับประกันยาวนาน 5 ปีนับจากวันที่ซื้อ
จำกัดเฉพาะการใช้งานในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

ประหยัดพลังงาน

ระบบทำความเย็นประสิทธิภาพสูง
(หมายเลขสิทธิบัตร 5427211)

การพัฒนาระบบควบคุมอันเป็นเอกลักษณ์ เช่น ระบบควบคุมการทำความเย็นรุ่นต่างๆ ทั้งรุ่นที่มี DC Inverter และวาล์วลดแรงดันอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic expansion valve) หรือระบบ Active Map ที่ควบคุมการทำงานของเครื่องทำความเย็นหลายๆ เครื่องโดยใช้พลังงานไฟฟ้าให้น้อยที่สุด ได้ผลดีทั้งในด้านสมรรถนะสูงและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มาก

ไฟ LED ที่เหมาะกับทุกสภาพอากาศ
(หมายเลขสิทธิบัตร 5340985)

ไฟ LED ให้ความสว่างในทุกช่วงค่าของระยะควบคุมอุณหภูมิและความชื้น มีการตอบสนองดีเยี่ยมเมื่อเปิดไฟ และให้ความสว่างจากเดิมถึง 2.5 เท่า โดยใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 1/5

ขยายพื้นที่ไร้น้ำค้างแข็ง
(หมายเลขสิทธิบัตร 5355501)

มีฟังก์ชั่นในการละลายน้ำค้างแข็งอย่างอัตโนมัติเพียงแค่ตั้งค่าการจับเวลาในการควบคุมน้ำค้างแข็ง นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเสริมในการขยายพื้นที่ไร้น้ำค้างแข็ง ในการควบคุมความชื้น เครื่องมีระบบในการลดความชื้นให้มีความชื้นต่ำและอีกทั้งยังประหยัดพลังงาน

ลดประมาณการใช้ไฟฟ้า

ในการควบคุม cross output ลดกระแสไฟฟ้าในขณะที่ปฏิบัติการ ลดปริมาณไฟฟ้าในห้องทดสอบให้น้อยลง (TBE, TBL, TBR)

เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าใน 1 ปี (ตัวอย่าง)

มีไฟ LED ภายในห้อง

Top