Air to Air Thermal Shock Chambers TSA series

ภาพรวมของเครื่อง

รองรับกับมาตรฐานการทดสอบทั่วโลก เช่น IEC 60068-2-14 Na และ MIL-STD-883K

เครื่องทดสอบการช็อกความร้อน TSA ซีรีส์เป็นการจ่ายความเครียดด้วยอุณหภูมิสูงและต่ำสลับกันไปในระยะเวลาสั้นๆ ให้กับชิ้นงานทดสอบ เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ เนื่องจากไม่ต้องย้ายพื้นที่ทดสอบและชิ้นงานทดสอบไม่เกิดการขยับจึงไม่ทำให้เกิดความเครียดของแรงสั่นที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย (ไปยังชิ้นงานทดสอบ) ทำให้รับประกันผลการทดสอบที่มีความแม่นยำได้มากกว่า ลดเวลาในการทดสอบได้เพราะไม่ต้องเคลื่อนย้ายชิ้นงานทดสอบไปมา เหมาะสมกับชิ้นงานทดสอบที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก และชิ้นส่วนขนาดเล็กรวมๆ กันเป็นแบตช์

ประสิทธิภาพของการคืนกลับอุณหภูมิมีความแม่นยำสูง

สามารถปรับแรงลม ความเร็วลม และทิศทางลมได้ เพื่อให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ทดสอบมีความสม่ำเสมอกัน

เข้าถึงชิ้นงานทดสอบได้ง่าย

ลดความยุ่งยากของการปฏิบัติงานด้วยช่องสอดสายเคเบิล ทำให้การต่อสายไฟเข้ากับชิ้นงานทดสอบเป็นไปอย่างง่ายดาย สามารถเก็บข้อมูลของชิ้นงานทดสอบได้ง่าย แม้จะอยู่ในระหว่างการทดสอบหรือขณะที่ยังมีไฟฟ้าไหลผ่านได้ เพราะไม่มีการเคลื่อนย้ายพื้นที่ทดสอบ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องสายไฟจะพันกันหรือจะขาด

ข้อมูลหลักของเครื่อง

รุ่นระยะควบคุมอุณหภูมิขนาดของพื้นที่ทดสอบ (mm)
TSA-43ELการสัมผัสร้อน : อุณหภูมิภายนอก +50~+200℃
การสัมผัสเย็น : -65~0
W240×H460×D370
TSA-73ELW410×H460×D370
TSA-103ELW650×H460×D370
TSA-203ELW650×H460×D670
TSA-303ELW970×H460×D670
TSA-73ESการสัมผัสร้อน : +60~+200℃
การสัมผัสเย็น : -70~0℃
W410×H460×D370
TSA-103ESW650×H460×D370
TSA-203ESW650×H460×D670
TSA-73EHW410×H460×D370

คุณสมบัติ

การคืนกลับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ

ลดค่าความแตกต่างของเวลารอเพื่อให้ได้อุณหภูมิตั้งค่าของชิ้นงานทดสอบ ไม่ว่าเป็นการทดสอบสัมผัสร้อนหรือสัมผัสเย็น เป็นการทดสอบความน่าเชื่อถือที่มีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น การไหลผ่านของลมวิดีโอ

รองรับได้หลายภาษา

สามารถเปลี่ยนภาษาจากหน้าจอไหนก็ได้อย่างง่ายดาย (ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน (ตัวเต็ม/ตัวย่อ) เกาหลี)

ตรวจสอบสถานะเครื่องบนหน้าจอมอนิเตอร์

สามารถตรวจสอบแรงดันของเครื่องทำความเย็นหรืออุณหภูมิของน้ำยาหล่อเย็นได้จากคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับหน้าจอของเครื่องมือหรือเครือข่ายเชื่อมโยง ทำให้การตรวจสอบเครื่องจักรประจำวันเป็นเรื่องง่าย

ป้องกันการหยุดเนื่องจากการเสียอย่างกะทันหัน

มีการตรวจจับสัญญาณความผิดปกติในวงจรทำความเย็น ทำให้สามารถเตรียมแผนการซ่อมบำรุงไว้ก่อนที่เครื่องจะหยุดเดินเนื่องจากความเสียหายได้

การตรวจสอบหรือสั่งการทำงานจากระยะไกล

มีช่องเสียบสาย LAN ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ดังนั้นเครื่องที่มีการเชื่อมต่อกับ LAN จะสามารถเช็คสถานะการทดสอบ ได้บน Web Browser อีกทั้งยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าโปรแกรม หรือสั่งเดิน/หยุดเครื่องได้

การสั่งงาน ON/OFFวิดีโอ จากระยะไกล การแก้ไขการตั้งค่าจากระยะไกลวิดีโอ วิธีการเชื่อมต่อ Ethernet (LAN)วิดีโอ

ฟังก์ชันการแจ้งเตือนเพื่อซ่อมบำรุง

ประหยัดพลังงาน

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดเวลาการทำงาน

เวลาของการทำ Pre-Heat และ Pre-Cool จะถูกตั้งอัตโนมัติในฟังก์ชันการทำงานแบบประหยัดพลังงาน (หมายเลขสิทธิบัตร 5204808)

มีการวัดอุณหภูมิที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอและคำนวณเวลาที่ต้องใช้ในการทำ Pre-Heat และ Pre-Cool ให้สั้นลง ทำให้ลดเวลาคืนกลับของอุณหภูมิ สามารถทำการทดสอบการประหยัดพลังงานไฟฟ้า กับการทดสอบความน่าเชื่อถือและการจำลองเหตุการณ์ซ้ำควบคู่กันไปได้

ระบบควบคุมเครื่องทำความเย็นแบบคู่ขนาน (หมายเลขสิทธิบัตร 5487167)

เป็นระบบควบคุมแบบคู่ขนานที่เชื่อมต่อเครื่องทำความเย็นขนาดเล็ก 2 ตัวเรียงกันทางสองฝั่งของวงจรทำความเย็น เพื่อให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น การทำความเย็นให้เหมาะสมกับอุณหภูมิที่จะควบคุม โดยใช้เครื่องทำความเย็น 2 เครื่องพร้อมกัน หรือสลับใช้ทีละหนึ่งเครื่อง นอกจากนี้ เมื่ออุณหภูมิสัมผัสเย็นเริ่มคงที่ วาล์วลดแรงดันอิเล็กทรอนิกส์จะปรับลดสมรรถนะในการทำความเย็นลงเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ลดการใช้พลังงานในการละลายน้ำค้างแข็ง

ฟังก์ชันไร้น้ำค้างแข็ง (Option) เป็นการพัฒนาโครงสร้างอันเป็นเอกลักษณ์ในการป้องกันการเกิดน้ำค้างแข็งในช่วงค่าอุณหภูมิต่ำ (หมายเลขสิทธิบัตร 3514735) สามารถลดเวลาและลดการใช้พลังงานในการละลายน้ำแข็งระหว่างการทดสอบวัฏจักรได้

ตัวอย่างการเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
(เปรียบเทียบการใช้พลังงานต่อ 1 รอบกับเครื่องรุ่นเดิม)

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในการทำงานแบบโหมดประหยัดพลังงาน (ตัวอย่าง)

ด้านบน