Air to Air Thermal Shock Chamber with Humidity

ในรถยนต์มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มีฟังก์ชันมากมายและมีความแม่นยำสูง ไมโครคอมพิวเตอร์จึงถูกนำใช้เป็นตัวควบคุมสิ่งต่างๆ เหล่านั้น ในบรรดาอุปกรณ์เหล่านั้น ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU=Electronic Control Unit) ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญ ดังนั้นการประกันความน่าเชื่อถือในเรื่องการควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือความสะดวกสบายในการขับขี่ยานยนต์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้เชื้อเพลิง จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการจัดการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานยานยนต์ "ISO26262" หรือมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน "IEC61508" เป็นต้น และเมื่อความต้องการอุปกรณ์ติดตั้งในรถยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องทดสอบการช็อกความร้อนที่สามารถทนต่อความเครียดจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้

เครื่องทดสอบแบบไฮบริดที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่นี้มีทั้งการทดสอบวัฏจักรความร้อนและการทดสอบวัฏจักรการควบแน่นภายในเครื่องเดียว

อุปกรณ์พกพาจำพวกคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน หรือชิ้นส่วนรถยนต์ที่พัฒนามาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น สายไฟ ECU, PCU) ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรุนแรงจากการเคลื่อนย้าย เช่นการนำเข้า/ออกนอกอาคาร แน่นอนว่าชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้จำเป็นต้องมีการทดสอบวัฏจักรของการช็อกความร้อนโดยใช้ความร้อนสูงกับความเย็นจัดสลับไปมา และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิก็จะเกิดปัญหาการควบแน่นตามมา การควบแน่นนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นผลให้เกิดการกัดกร่อน การโอนถ่ายหรือการทำงานผิดปกติเป็นต้น ดังนั้นการทดสอบวัฏจักรการควบแน่นโดยการสร้างสภาวะควบแน่น/สภาวะแห้งสลับไปมาจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

"เครื่องทดสอบการช็อกความร้อนด้วยความชื้น" ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ เป็นเครื่องทดสอบแบบไฮบริดที่สามารถทำการทดสอบทั้งสองโหมดนี้ได้ในเครื่องเดียว ในอดีตจำเป็นต้องใช้เครื่องทดสอบถึง 2 เครื่อง แต่ด้วยนวัตกรรมใหม่เครื่องนี้จึงสามารถทดสอบจบได้โดยใช้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดพื้นที่

เครื่องทดสอบแบบไฮบริดที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

สามารถทดสอบวัฏจักรการควบแน่นได้โดยเปลี่ยนเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่อยู่ด้านบนของเครื่องทดสอบการช็อกความร้อน (TSA) เป็นเครื่องทดสอบความชื้นช่วงค่าอุณหภูมิสูงที่สามารถควบคุมความชื้นได้ด้วย หลังการทดสอบวัฏจักรความร้อนก็ตามด้วยการทดสอบวัฏจักรควบแน่น ซึ่งที่ผ่านมาไม่สามารถทำเช่นนี้ได้

สามารถทำการทดสอบวัฏจักรความร้อนแบบเดิมได้

เพียงเลือกโหมดการทดสอบที่หน้าจอว่าต้องการวัฏจักรความร้อนหรือวัฏจักรควบแน่น สามารถบันทึกโปรแกรมการทดสอบล่วงหน้าได้สูงสุด 40 โปรแกรม เมื่อต้องการทดสอบก็เพียงเลือกหมายเลขโปรแกรมการทดสอบเท่านั้น เมื่อโปรแกรมสิ้นสุดการทำงานก็สามารถเริ่มโปรแกรมอื่นต่อได้ทันที

มีฟังก์ชันที่เหมือนกับเครื่องทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิ

 • ด้วยประสิทธิภาพการกระจายอุณหภูมิที่ดี ทำให้เกิดการควบแน่นบนชิ้นงานทดสอบที่เสมอกัน
 • การป้องกันน้ำหยดจากเพดานทำได้โดยควบคุมอุณหภูมิบนผนังในพื้นที่ทดสอบ
 • ในตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจะติดตั้งเครื่องปรับความเร็วลมเพื่อการควบคุมเวลาของการเกิดการควบแน่นหรือการกระจายไอน้ำควบแน่น

สามารถตั้งค่าขั้นตอนการอบแห้งขณะทดสอบการควบแน่นจากโปรแกรมเครื่องมือได้

สามารถตั้งค่าขั้นตอนการอบแห้งในโปรแกรมเครื่องมือได้แล้ว การทดสอบการนำไฟในขั้นตอนการควบแน่นและการไม่นำไฟในขั้นตอนการอบแห้งนั้นในการทดสอบการควบแน่นนี้จำเป็นต่อชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งสามารถทำได้ง่าย สามารถใช้ฟังก์ชันเดียวกันนี้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้

หน้าจอสี LCD แบบสัมผัส

หน้าจอกว้าง 9 นิ้วพร้อมไฟแบ็คไลท์ LED มีความคมชัดมากขึ้นและความเร็วในการแสดงผลที่ดีขึ้น

สะดวกสบายด้วยฟังก์ชันการเข้าถึงเร็ว

สามารถใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยตั้งปุ่ม ★ เป็นฟังก์ชันการเข้าถึงเร็วซึ่งสามารถกำหนดเองได้ว่าต้องการให้เป็นฟังก์ชันอะไร เช่น เป็นปุ่มลัดกลับไปหน้าจอเมนู หรือเป็นปุ่มเริ่มต้นรูปแบบการทดสอบที่บันทึกไว้ได้โดยตรง

การนำข้อมูลอุณหภูมิออกมา

เครื่องจะบันทึกข้อมูลการสุ่มตัวอย่าง (อุณหภูมิตั้งค่ากับอุณหภูมิที่วัดได้) ในหน่วยความจำภายใน อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนรอบการวัดค่าได้

เสริมด้วยฟังก์ชันการตั้งหยุดการทดสอบ
(หมายเลขสิทธิบัตร 5456600)

สามารถตั้งหยุดการทดสอบหลังครบรอบการทดสอบ หรือหลังการสัมผัสอุณหภูมิสิ้นสุดลงได้ นอกจากนี้ในเครื่องมือยังมีติดตั้งตัวนับรอบ 6 ตัว ทำให้สามารถตั้งหยุดการทดสอบของแต่ละตัวได้ สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์หลายๆ ชิ้นได้เช่นอุปกรณ์ที่ใช้สุ่มดึงชิ้นงานทดสอบหรือเพิ่มชิ้นงานทดสอบ

ซัพพอร์ทการตรวจสอบประจำวัน

แรงดันเครื่องทำความเย็นหรืออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นจะแสดงบนคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับหน้าจอของเครื่องมือหรือบนเน็ตเวิร์ก ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลเครื่อง เช่น ใช้ตรวจสอบประจำวันได้

ลดการเกิด Overshoot หรือ Undershoot

การป้อนข้อมูล 3 ระดับจะช่วยลดการเกิด Overshoot/Undershoot เมื่ออุณหภูมิขึ้นถึงอุณหภูมิสัมผัสร้อนหรือสัมผัสเย็น ซึ่งจะเกิดขึ้นในการทดสอบกับชิ้นงานขนาดเล็ก

บันทึกโปรแกรมของลูกค้าได้ 40 รูปแบบ

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเครื่องรุ่นเดิมที่บันทึกได้เพียง 10 รูปแบบ

การใช้งานสัญญาณเวลาในการทดสอบการควบแน่นสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบ

สามารถตั้งค่าขั้นตอนการอบแห้งในโปรแกรมเครื่องมือได้ และสามารถแยกการสั่งงานของแต่ละตัวได้ ในขณะที่รุ่นเดิมเป็นสัญญาณเวลาที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การสั่งให้ทดสอบการนำไฟเฉพาะในขั้นตอนการควบแน่น และไม่นำไฟในขั้นตอนการอบแห้งก็สามารถทำได้

การคัดลอกรูปแบบการทดสอบ

สามารถคัดลอกรูปแบบการทดสอบระหว่างอุปกรณ์ได้โดยใช้แค่ USB ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์

การบันทึกต่อเนื่องไปยังหน่วยความจำภายนอก

สามารถบันทึกข้อมูลจากการสุ่มใส่ USB ได้โดยตรง (อุณหภูมิตั้งค่ากับอุณหภูมิที่วัดได้ และความชื้นตั้งค่ากับความชื้นที่วัดได้)

โครงสร้างอุปกรณ์

ข้อมูลหลักของเครื่อง

รุ่นTSA-103D-WTSA-203D-W
กำลังไฟAC200V 3φ 3W 50/60Hz
วิธีการใช้ Damper สลับ 2 โซนหรือ 3 โซน
※ 1
ประสิทธิ
ภาพ
※ 2 พื้นที่ทดสอบระยะควบคุมอุณหภูมิสัมผัสร้อน
 1. การทดสอบวัฏจักรความร้อน +70℃ ~ +150℃
 2. การทดสอบวัฏจักรการควบแน่น -10℃~+100℃
ระยะควบคุมอุณหภูมิสัมผัสเย็น
 1. การทดสอบวัฏจักรการควบแน่น -70℃~+10℃
 2. การทดสอบวัฏจักรการควบแน่น -40℃~+10℃
ช่วงการผันผวนของอุณหภูมิ±1℃
ระยะการผันผวนของความชื้น±5% rh
เครื่องควบคุมความชื้นในช่วงที่อุณหภูมิสูง
(ประสิทธิภาพของเครื่องเดี่ยว)
ค่าสูงสุดของอุณหภูมิ Pre-heat+150℃
ระยะควบคุมความชื้น40% ~ 95%rh (ขณะทดสอบวัฏจักรการควบแน่น)
ระยะเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิจาก -10℃ → ไปจนถึง +100℃ ภายใน 30 นาที
ระยะเวลาในการลดอุณหภูมิจาก +20℃ → ไปจนถึง -10℃ ภายใน 60 นาที
เครื่องทดสอบความชื้นช่วงค่าอุณหภูมิต่ำ
(ประสิทธิภาพของเครื่องเดี่ยว)
ค่าต่ำสุดของอุณหภูมิ Pre-Cool-75℃
ระยะเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิจาก -75℃ → +10℃ ภายใน 30 นาที
ระยะเวลาในการลดอุณหภูมิจากอุณหภูมิห้อง → -75℃ ภายใน 60 นาที
※ 3
การคืน
กลับ
อุณหภูมิ
เดิม
การทดสอบ
วัฏจักร
ความร้อน
เงื่อนไขการคืนกลับ
 • 3 โซน
  • สัมผัสเย็น: -65℃ (30 นาที)
  • สัมผัสอุณหภูมิปกติ : อุณหภูมิแวดล้อม (10 นาที)
  • สัมผัสความร้อน : +150℃ (30 นาที)
 • แรงดันไฟฟ้า : แรงดันที่กำหนด
 • ตำแหน่งเซนเซอร์ : ด้านเหนือลมของชิ้นงานทดสอบ
 • ชิ้นงานทดสอบ : IC พลาสติก
  5kg
 • ชิ้นงานทดสอบ : IC พลาสติก
  10kg
เวลาในการคืนกลับสภาพเดิมการคืนกลับความร้อน : ภายใน 10 นาที
(อุณหภูมิห้อง → +150℃)
การคืนกลับความเย็น : ภายใน 10 นาที
(อุณหภูมิห้อง → -65℃)
การคืนกลับความร้อน : ภายใน 16 นาที
(อุณหภูมิห้อง → +150℃)
การคืนกลับความเย็น : ภายใน 16 นาที
(อุณหภูมิห้อง → -65℃)
การทดสอบ
วัฏจักรการ
ควบแน่น 1
เงื่อนไขการคืนกลับ
 • 2 โซน
  • สัมผัสเย็น: +5℃ (20 นาที)
  • การสัมผัสความชื้นช่วงค่าอุณหภูมิสูง : +25℃ 90% (20 นาที)
 • แรงดันไฟฟ้า : แรงดันที่กำหนด
 • ตำแหน่งเซนเซอร์ : ด้านเหนือลมของชิ้นงานทดสอบ
 • ชิ้นงานทดสอบ : PCB 2kg
 • ชิ้นงานทดสอบ : PCB 5kg
※ 4 เวลาในการคืนกลับการคืนกลับความร้อน : ภายใน 20 วินาที
(+5℃ → +25℃ 90%)
การคืนกลับความเย็น : ภายใน 3 นาที
(+25℃ 90% → +5℃)
การคืนกลับความร้อน : ภายใน 20 วินาที
(+5℃ → +25℃ 90%)
การคืนกลับความเย็น : ภายใน 5 นาที
(+25℃ 90% → +5℃)
การทดสอบ
วัฏจักร
การควบแน่น 2
※ 5 เงื่อนไขในการคืนกลับ
 • 2 โซน
  • สัมผัสเย็น: -30℃ (60 นาที)
  • การสัมผัสความชื้นช่วงค่าอุณหภูมิสูง : +25℃ 95% (60 นาที)
  • ※ อุณหภูมิ Pre-Heat 25℃ 95%
 • แรงดันไฟฟ้า : แรงดันที่กำหนด
 • ตำแหน่งเซนเซอร์ : ด้านเหนือลมของชิ้นงานทดสอบ
 • ชิ้นงานทดสอบ : ไม่มีชิ้นงานทดสอบ
※ 4 เวลาในการคืนกลับ
 • การคืนกลับความชื้นช่วงค่าอุณหภูมิสูง : ภายใน 5 นาที (-30℃ → +25℃ 95%)
 • การคืนกลับความชื้นช่วงค่าอุณหภูมิต่ำ : ภายใน 5 นาที (+25℃ 95%rh→-30℃)
น้ำหนักที่รับได้ในตะแกรงชิ้นงานทดสอบ5kg (มีการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอ)
ขนาดพื้นที่ทดสอบW650×H460×D370mmW650×H460×D670mm
ขนาดภายนอกตัวเครื่องW1670×H1900×D1570mm
(ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
W1670×H1900×D1870mm
(ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
น้ำหนักเครื่องประมาณ 1300kgประมาณ 1550kg
※ 1 กรณีอุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ +23℃
※ 2 มีเงื่อนไขบางประการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทดสอบวัฏจักรการควบแน่น กรุณาติดต่อเพื่อขอรายละเอียด
※ 3 กรณีอุณหภูมิแวดล้อมเท่ากับ +23℃ และอุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็นเท่ากับ +25℃
※ 4 ประสิทธิภาพของอุณหภูมิเท่านั้น
※ 5 การละลายน้ำแข็งจำเป็นต้องทำทุกๆ 12 รอบ ต่อการละลายน้ำแข็ง 1 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม)
※ รูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากสั่งซื้อเนื่องจากเป็นรูปแบบที่ดัดแปลงตามการใช้งาน ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ

ตัวอย่างการทดสอบ

・การทดสอบการควบแน่นชิ้นงานทดสอบ : ไฟหน้ารถยนต์ หรือมาตรวัดในรถยนต์
・PCU ในรถยนต์ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นในชิ้นงานทดสอบ 600W
・+5℃ ⇔ +25℃/90%rhระยะเวลาในการคืนกลับในพื้นที่ทดสอบ การคืนกลับความร้อน 20 วินาที / การคืนกลับความเย็น 3 นาที เวลาสัมผัส 20 นาที ชิ้นงานทดสอบ : Mounting Board

※ กรุณาติดต่อฝ่ายขายสำหรับมาตรฐานการทดสอบอื่นๆ ที่รองรับ การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ระบบ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น JASO D014

※ กรุณาติดต่อฝ่ายขายสำหรับระบบประเมิน Ion Migration (AMI) หรือการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อื่นๆ

ด้านบน