Thermal Shock Chamber

รถยนต์ได้มีพัฒนาการให้มีฟังก์ชันที่หลากหลายและมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการจัดการทางด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานยานยนต์ "ISO26262" และ มาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน "IEC61508" และเมื่อความต้องการอุปกรณ์ติดตั้งในรถยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องทดสอบการช็อกความร้อนที่สามารถทนต่อความเครียดจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้

การควบคุมการสัมผัสร้อนที่ 300℃ สำหรับชิ้นงานทดสอบที่ทนความร้อนสูง

สารกึ่งตัวนำกำลังที่จำเป็นในวงจรแปลงกำลังที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์ (PCU) ของรถยนต์ไฮบริด หรือในการควบคุมแหล่งจ่ายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า (MCU) เป็นต้น ได้มีการเปลี่ยนวัสดุจากซิลิคอนมาเป็นซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซิลิคอนคาร์ไบด์มีการสูญเสียกำลังไฟที่ต่ำ ทนต่อแรงดัน และมีคุณสมบัติในการนำความร้อนที่ดี และคาดว่าจะเป็นสารกึ่งตัวนำกำลังของยุคถัดไป เนื่องจากสารกึ่งตัวนำกำลังของยุคถัดไปนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของการต้านทานความร้อนที่เกิดจากความเครียดที่อุณหภูมิสูงอันเป็นผลจากกระแสไฟปริมาณมาก ดังนั้นทางบริษัทจึงขอนำเสนอเครื่องทดสอบการช็อกความร้อนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ถึง 300℃

คุณสมบัติ

  • อุณหภูมิสัมผัสร้อนที่เพิ่มขึ้นถึง +300℃
  • สามารถทดสอบแบบ 2 โซน / 3 โซนได้โดยไม่ต้องใช้การระบายความร้อนช่วย
  • การเดินสายไฟสำหรับวัดชิ้นงานทดสอบหรือการประยุกต์ใช้แรงดันไฟฟ้าสามารถทำได้ง่ายเพราะเป็นตู้ทดสอบแบบฝังในตัว
  • เนื่องจากมีฟังก์ชันล็อกประตูอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย หากอุณหภูมิภายในตู้ทดสอบสูงเกิน +190℃ ฟังก์ชันล็อกประตูอัตโนมัติจะทำงาน ไม่สามารถเปิดประตูได้
  • ในการทดสอบการช็อกความร้อนที่ -70℃ ~+200℃ สามารถเดินเครื่องด้วยโหมดประหยัดพลังงานได้ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 35% การทดสอบที่มีจำนวนรอบมากและมีระยะเวลาสัมผัสนานจะยิ่งทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ผลดียิ่งขึ้น

ถังชั้นใน

เครื่องมือ

ข้อมูลหลักของเครื่อง

รุ่นTSA-202ES-W
(300℃)
TSD-100
(300℃)
TSE-11-A-S
(300℃)
พื้นที่ทดสอบระยะควบคุมอุณหภูมิสัมผัสร้อน+60~+300℃
ระยะควบคุมอุณหภูมิสัมผัสเย็น-70~0℃-65~0℃-65~0℃
ความผันผวนของอุณหภูมิ±1.0℃±0.5℃±0.5℃
ฝั่งอุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงสุดของ Pre-Heat+350℃+305℃+330℃
ระยะเวลาในการเพิ่มอุณหภูมิจากอุณหภูมิห้องถึง +350℃
ภายใน 40 นาที
จากอุณหภูมิห้องถึง +300℃
ภายใน 100 นาที
จากอุณหภูมิห้องถึง +300℃
ภายใน 60 นาที
ฝั่งอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิต่ำสุดของ Pre-Cool-75℃-77℃-75℃
ระยะเวลาในการลดอุณหภูมิจากอุณหภูมิปกติถึง -75℃
ภายใน 45 นาที
จากอุณหภูมิปกติถึง -77℃
ภายใน 90 นาที
จากอุณหภูมิปกติถึง -65℃
ภายใน 90 นาที
การคืนกลับอุณหภูมิเงื่อนไขสัมผัสร้อน+250℃ 60 นาที+270℃ 40 นาที+300℃ 30 นาที
สัมผัสเย็น-40℃ 60 นาที-40℃ 40 นาที-45℃ 30 นาที
ตำแหน่งเซนเซอร์ฝั่งเหนือลม
ชิ้นงานทดสอบไม่มีชิ้นงานทดสอบIC พลาสติก 5kgIC พลาสติก 1kg
ระยะเวลาในการคืนกลับอุณหภูมิภายใน 20 นาทีภายใน 5 นาทีภายใน 10 นาที
ขนาดด้านในพื้นที่ทดสอบ (mm)W650×H460×D670W710×H345×D410W320×H148×D230

เครื่องทดสอบการช็อกความร้อน รุ่น TSD-100 / 300℃

เครื่องทดสอบการช็อกความร้อน รุ่น TSD-100 / 300℃

ตัวอย่างงานที่ผ่านมา

・‐30℃⇔+260℃ชิ้นงานทดสอบ : ชิ้นส่วนพลาสติกบริเวณรอบๆเครื่องยนต์

※ ผ่านการทดสอบว่ารุ่น TSE-11 สามารถรองรับอุณหภูมิที่ 350℃ ได้ กรุณาติดต่อฝ่ายขายสำหรับรายละเอียดข้อมูล

ด้านบน