ความต้านทานโหลดรวม น้ำหนักที่ชั้นวางรองรับได้
(รวมน้ำหนักชั้นวาง)
น้ำหนักที่พื้นในถังสามารถรองรับได้ ขนาดภายใน
(W x H x D)
อัตราความชัน ระยะควบคุม
150 38 150 1,100 x 1,000 x 1,000 mm ลดลง: 4.1°C/ min
เพิ่มขึ้น: 4.7°C/ min
อุณหภูมิ:-75°C ถึง +180°C
ความชื้น: 10% RH ถึง 98% RH

รุ่นมาตรฐาน

มี 12 รุ่น เช่น รุ่นเปลี่ยนอุณหภูมิเร็ว รุ่นปริมาตร รุ่นควบคุมระยะทดสอบของอุณหภูมิ รุ่นที่มีหรือไม่มีการควบคุมความชื้น


มีระยะควบคุมของอุณหภูมิและความชื้นที่กว้าง

ระยะควบคุมของอุณหภูมิและความชื้นที่ทดสอบได้อยู่ที่ ค่าอุณหภูมิต่ำที่วัดได้ -45°c/-75°c, ค่าอุณหภูมิสูงที่วัดได้ +180°c, ค่าความชื้นที่วัดได้ 10-98% RH

ทดสอบการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ได้ที่ 95°c/98% RH

สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้ได้ค่าคงที่ในช่วงค่าอุณหภูมิและความชื้นสูงที่ 95°c/98% RH

ได้ประสิทธิภาพในการเพิ่ม/ลดอุณหภูมิที่ยอดเยี่ยมที่ 3°c/นาที ในชิ้นงานทดสอบที่ 50 ก.ก.

สามารถให้อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ 4°c/นาที โดยใช้ระบบทำความเย็นที่ดีเยี่ยม สามารถทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิ (-75°c ⇔ +180°c) ที่ประมาณ 3°c/นาที แม้จะมีชิ้นงานทดสอบที่หนัก 50 ก.ก.

มีฟังก์ชันควบคุมอุณหภูมิชิ้นงานทดสอบที่ทำให้การทดสอบน่าเชื่อถือมากขึ้น

ติดตั้งเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิชิ้นงานทดสอบ (1 จุด) จากนั้นเฝ้าสังเกตและควบคุมอุณหภูมิบนชิ้นงานทดสอบ

※ รองรับภาระความร้อนสูงได้ถึง 4500W (ขณะทดสอบอุณหภูมิ)

สามารถรองรับภาระความร้อนที่เกิดจากชิ้นงานทดสอบในระหว่างการทดสอบอุณหภูมิได้สูงสุด 4500W (ในการทดสอบอุณหภูมิความชื้น: สูงสุด 500W) ด้วยวิธีการทำความเย็นที่ทำให้การทดสอบการไหลผ่านของไฟฟ้าไปยังชิ้นงานทดสอบเป็นไปอย่างง่ายดาย
※ กรณีอุณหภูมิในตู้ +20°c

รองรับมาตรฐานสากล และมาตรฐานความปลอดภัยทั่วโลก

※ กรณีที่เครื่องทำงานด้วยอุณหภูมิภายในตู้ต่ำกว่า +40°c อาจมีข้อจำกัดในการเดินอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากน้ำค้างแข็งที่เกาะบนเครื่องทำความเย็น (เครื่องลดความชื้นในตัว)

Top