ความต้านทานโหลดรวม น้ำหนักที่ชั้นวางรองรับได้
(รวมน้ำหนักชั้นวาง)
น้ำหนักที่พื้นในถังสามารถรองรับได้ ขนาดภายใน
(W x H x D)
อัตราความชัน ระยะควบคุม
50 17 - 650 x 460 x 670 mm Std within 5 min อุณหภูมิ: -70°C ถึง +200°C

ภาพรวมของเครื่อง

สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบทั่วโลก เช่น IEC 60068-2-14 Na และ MIL-STD-883K

เครื่องทดสอบการช็อกความร้อน TSA ซีรีส์เป็นการจ่ายความเครียดด้วยอุณหภูมิสูงและต่ำสลับกันไปในระยะเวลาสั้นๆ ให้กับชิ้นงานทดสอบ เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ เนื่องจากไม่ต้องย้ายพื้นที่ทดสอบและชิ้นงานทดสอบอยู่นิ่งกับที่ จึงไม่ทำให้เกิดความเครียดของแรงสั่นที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย (ไปยังชิ้นงานทดสอบ) ทำให้รับประกันผลการทดสอบที่มีความแม่นยำได้มากกว่า ลดเวลาในการทดสอบได้เพราะไม่ต้องเคลื่อนย้ายชิ้นงานทดสอบไปมา เหมาะสมกับชิ้นงานทดสอบที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก และชิ้นส่วนขนาดเล็กรวมๆ กันเป็นแบตช์

ประสิทธิภาพของการคืนกลับอุณหภูมิมีความแม่นยำสูง

สามารถปรับแรงลม ความเร็วลม และทิศทางลมได้ เพื่อให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ทดสอบมีความสม่ำเสมอกัน

เข้าถึงชิ้นงานทดสอบได้ง่าย

ลดความยุ่งยากของการปฏิบัติงานด้วยช่องสอดสายเคเบิล ทำให้การต่อสายไฟเข้ากับชิ้นงานทดสอบเป็นไปอย่างง่ายดาย สามารถเก็บข้อมูลของชิ้นงานทดสอบได้ง่าย แม้จะอยู่ในระหว่างการทดสอบหรือขณะที่ยังมีไฟฟ้าไหลผ่านไฟ เพราะไม่มีการเคลื่อนย้ายพื้นที่ทดสอบ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องสายไฟจะพันกันยุ่งหรือจะขาด

วิดีโอแนะนำ (52 วินาที)

Top